micah-hallahan-3_eBugmkzUQ-unsplash-960x450

Wat is groene stroom nu écht? De feiten, de fabeltjes en hoeveel je echt kwijt bent

Wat is groene stroom nu écht? De feiten, de fabeltjes en hoeveel je echt kwijt bent

Iedereen heeft het over 'groene' stroom, maar hoe groen is die nu echt? En klopt het dat je er elke maand meer voor betaalt?

Wanneer Greta Thunberg weer in het nieuws verschijnt en we ‘s zomers opnieuw een hitterecord verbreken merk je het zelf: de opwarming van de aarde is een onontkoombaar thema. Steeds meer Belgen overwegen een overstap op groene stroom, om zo hun steentje bij te dragen aan een leefbare planeet. Dat is een zinvolle keuze, want fossiele brandstoffen blijven wereldwijd één van de grootste boosdoeners als het op CO2- uitstoot aankomt.

Maar welke stroom voldoet eigenlijk echt aan de definitie ‘groen’? Kan je je aan een gepeperde rekening verwachten na overstap? En hoe kies je er een echt betrouwbare leverancier uit?

hausse des prix de l'énergie : transition durable

Waarom niemand écht overstapt op groene energie

Onder groene stroom verstaan we elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. In tegenstelling tot grijze stroom – die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen of kernenergie – kunnen we over groene elektriciteit dus voor onbeperkte tijd beschikken.

Groene stroom wordt voornamelijk opgewekt door zonnepanelen en windenergie; andere vormen van hernieuwbare energie zijn warmtekrachtkoppeling, waterkracht en biomassa.

Wie overschakelt op een groene leverancier, denkt misschien dat hij zijn woning vanaf nu verlicht en verwarmt met energie die van windmolens of zonnepanelen komt. Dat is niet het geval: strikt genomen is de stroom die uit je stopcontact komt nooit ‘groen’, ook niet wanneer je bij een 100% groene leverancier aangesloten bent. Dat komt omdat het onmogelijk is om stroom te sorteren: er loopt geen kabel direct van de windmolen tot bij je stopcontact. Omdat niet iedereen voor groene stroom kiest, is de stroom in België altijd een combinatie van grijze en groene stroom.

Kies je voor een contract met groene stroom, dan heb je echter wel een milieuvriendelijke keuze gemaakt. Je verplicht je leverancier namelijk een hoeveelheid energie te produceren die even groot is als wat je verbruikt. Een keuze voor hernieuwbare energie is dus een investering in een schonere toekomst. Mocht in België iedereen overschakelen op groene stroom, dan zou de hoeveelheid groene tot grijze stroom er heel wat beter uitzien… en dat is natuurlijk goed nieuws voor ons klimaat!

De kosten van groene stroom

Groene stroom heeft de reputatie duurder te zijn dan grijze stroom. Dat is een begrijpelijk misverstand, maar het klopt niet helemaal. Groene stroom opwekken kost inderdaad meer dan het opwekken van grijze stroom. Die kosten zal je  portemonnee echter nauwelijks voelen. Je test het gemakkelijk zelf via een online vergelijkingstool. We checken het verbruik van een koppel dat in Leuven woont (postcode 3000) met een verbruik van 3500 kWh/jaar. Voor de grijze stroom van Engie betaalt dit koppel 802,49 €, voor de 100% groene stroom van Luminus 802,67 €. Een jaarlijks verschil van 18 eurocent – volledig verwaarloosbaar dus.

Dat groene stroom meer kost om op te wekken, maar je er nauwelijks meer voor betaalt, heeft te maken met het vrijmaken van de energiemarkt in 2003 én de tussenkomst van de overheid, die o.a. gebeurt via groenestroomcertificaten.

Het nut van groenestroomcertificaten

Het installeren van zonnepanelen was 20 jaar geleden een pak duurder dan nu. Om particulieren en bedrijven hier toch toe aan te moedigen, voerden de Vlaamse en Waalse regering de groenstroomcertificaten in. Groenstroomcertificaten bevinden zich in een digitale databank, waar ze opgekocht kunnen worden door energieleveranciers en voor de eigenaars van de zonnepanelen voor een mooie compensatie zorgen. Groenestroomcertificaten werden intussen afgelast, maar net vanwege het hogere rendement blijft zonnepanelen plaatsen een financieel zinvolle keuze.

Groene stroom in België - wat als de zon niet schijnt?

Mooi nieuws, want de hoeveelheid in België opgewekte groene stroom stijgt jaar na jaar. In 2018 produceerden we acht keer zoveel groene stroom als in 2005! Toch produceren we verre van genoeg groene stroom in België om in de behoeften van alle inwoners te voorzien.
Bovendien is de hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt nog afhankelijk van hoeveel zon er schijnt of hoe hard de wind waait. Wanneer er minder groene elektriciteit wordt gegenereerd, kunnen we momenteel nog overschakelen op de gascentrales. Om die schommelingen op lange termijn op te vangen, wordt er momenteel aan verschillende oplossingen gewerkt.

Zo willen we de stroomnetten van de verschillende landen zo goed mogelijk met elkaar verbinden. Schijnt in België de zon niet, dan waait het in Nederland of Duitsland wel en omgekeerd. Zo kunnen de verschillende landen de gaten in elkaars stroomvoorziening opvangen.

>>Meer lezen: De 7 vragen over zonnepanelen – beantwoord!

Een tweede hulpmiddel is het gebruik van slimme meters. Deze worden momenteel gebruikt om meterstanden via het mobiel netwerk automatisch door te sturen aan de energieleverancier en de netbeheerder. Hopelijk zullen slimme meters in de toekomst ook gebruikt worden om de energievraag aan te passen aan het aanbod. Als er veel zon schijnt, kan dan bijvoorbeeld je wasmachine beginnen draaien.

Stroomopslag is een derde oplossing. De technologie staat momenteel nog in haar kinderschoenen, maar we hebben wel al manieren om stroom op te vangen. Zo kan de opgeladen accu van een elektrische auto zijn stroom teruggeven aan het net, via zogenoemde pompcentrales. Bij een stroomoverschot pompen zij het water op, bij een grote vraag komt het water weer naar beneden en genereert zo hernieuwbare energie.

Kiezen voor groene elektriciteit was nooit makkelijker

We merken dat veel mensen al hebben nagedacht over een overstap op groene stroom, maar dat ze de overstap uitstellen. Sommige mensen denken dat groene stroom duurder is dan grijze stroom, ze twijfelen over de betrouwbaarheid van het label ‘groen’ of ze hebben niet zoveel kennis over groene stroom. Toch wordt groen steeds meer de norm – intussen geeft de helft van de Vlamingen aan te kiezen voor groene i.p.v. voor grijze elektriciteit! 

Wie wilt switchen heeft meerdere opties.

Je kan de groene stroom zelf opwekken, wat de meeste mensen doen met zonnepanelen. Dit is initieel een grote investering, die op de lange termijn echter nog steeds financieel interessant is. De kost voor zonnepanelen verdien je doorgaans op 9 jaar tijd terug. Je hoeft die zonnepanelen niet alleen aan te kopen, maar kan dit samen met andere huishoudens doen die net als jij belang hechten aan schone energie. Zo is je groene switch meteen heel wat goedkoper. Dit kan bijvoorbeeld via Wikipower, wij organiseren ook voor de aanschaf van zonnepanelen groepsaankopen.

Is zelf produceren geen mogelijkheid, dan kan je overschakelen op een groene energieleverancier

Hoe groen is een ‘groene’ energieleverancier?

Om te weten of je energieleverancier ook echt bijdraagt aan een meer duurzame toekomst, stel je je maar beter niet tevreden met een label ‘100% groen’. Dit is namelijk niet altijd een écht duurzame keuze.

Dankzij de garanties van oorsprong (GO’s) moet een energieleverancier kunnen bewijzen dat er evenveel groene energie opgewekt wordt als hij aan jou verkoopt. Het is natuurlijk positief dat de energieleverancier gegarandeerd in groene energie investeert, maar GO’s hebben ook een ‘donker’ kantje. Een leverancier kan namelijk in het buitenland goedkope GO’s opkopen, en zo zijn grijze energie aan jou verkopen als ‘100% groen’. Voor jou als consument wordt het dan wel erg moeilijk om er de echt groene leveranciers uit te kiezen. 

Twijfel je aan de betrouwbaarheid van uw leverancier, maak dan gebruik van het klassement van Greenpeace. Zij zetten voor jou alle leveranciers op een rijtje, leggen uit hoe groen die leverancier echt is en waarom.

Of kies voor een overstap via de groepsaankoop van Wikipower, dan heb je ook de garantie te kiezen voor echt duurzame energie. Wij werken alleen samen met leveranciers die hun groene energie volledig in België opwekken.  Wij gaan voor jou bovendien op zoek naar de meest voordelige tarieven. Twijfel je toch nog om de overstap te maken? Je kan je volledig vrijblijvend inschrijven, wij doen je daarna een vrijblijvende offerte. Ben je toch niet onder de indruk, dan kan je ons aanbod volledig vrijblijvend afslaan. Samen met duizenden Belgische huishoudens maken wij de overstap… en hopen dat jij er ook bij bent!

Je bent van plan om van leverancier te veranderen? Neem deel aan een groepsaankoop en geniet van exclusieve promoties!

Soyez le premier

à recevoir les meilleurs conseils et des astuces pour optimiser votre budget énergétique !

Wikipower : Ambassadrice des Trends Gazelles

Une entreprise liégeoise en plein essor : Wikipower poursuit sa croissance et décroche le prix de Trends Gazelles nationale pour l’année 2020, dans la catégorie « Petites entreprises ».

Plus d'articles sur le même thème

localisation de tous les achats groupés de wikipower

Trouvez un achat groupé près de chez vous !

Vous voulez faire des économies grâce à un achat groupé ? Wikipower est là pour vous aider ! Nos achats groupés sont disponibles à travers toute la Belgique, que vous soyez en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. Il y en a toujours un à proximité de chez vous. Découvrez sur notre carte interactive si nous avons déjà été actifs dans votre localité !

consommation-electricite-belgique

Consommation d’électricité en Belgique : analyse

Entre 2021 et 2022, la facture d’électricité des ménages belges a augmenté de plus de 720 €. En cause ? La forte augmentation des prix sur les marchés de gros liée à la reprise des activités économiques à la suite du déconfinement ainsi que la guerre en Urkaine. De plus, la Belgique est l’un des pays où la facture d’électricité est la plus élevée, si l’on se réfère aux moyennes de nos pays voisins. Mais, comment expliquer ce phénomène et quelles sont les solutions pour réduire vos factures ? Wikipower mène l’enquête pour vous !

Communiqués de presse Wikipower

Communiqués de presse

Découvrez l’ensemble des communiqués de presse de Wikipower sur cette page.

LOGO WIKIPOWER-01

Inscription à la newsletter !

Inscrivez-vous à notre newsletter et vous ne manquerez plus aucun bon plan : offres d'achats groupés en avant-première ; tarifs préférentiels ; trucs & astuces pour réduire la consommation d'énergie ; accompagnement personnalisé.

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !

Rappel gratuit et immédiat par nos conseillers !